logo

Yasal Uyarı


Mevcut belge, web sitesinin sahibi ile ilgili gerekli bilgilerin yanı sıra erişim, kayıt ve kullanım koşullarını detaylandırmaktadır. 
Bu Hükümler ve Koşullara ek olarak, bu web sayfası üzerinden kullanımın ve bu sözleşmeyle sözleşmenin aşağıdaki belgeler tarafından yönetildiğini bildiririz: 

- Satın alma koşulları 
- Gizlilik Politikası 
- Çerezler politikası 

Kullanıcılardan, yukarıda belirtilen yasal metinleri, hak ve yükümlülükleri hakkında bilmeleri gereken tüm bilgileri içerdikleri için bu Şartlar ve Koşullar ile birlikte. 
SosyalKazanç 
, mevcut dokümana göre herhangi bir şüpheniz olabilmesi için kullanıcılara e-posta destek@sosyalkazanc.com.tr sunmaktadır.

MEVZUAT KOŞULLARININ KABULÜ, kayıt olmak, Web uygulamasına erişim ve kullanımını sağlamak ve hizmetlerinden yararlanabilmek için gereklidir. Tüm etkilere göre, bunlar SosyalKazanç ve müşteri arasında bir sözleşme olarak kabul edilecektir. 

YASAL BİLGİLER 
Elektronik Ticaret Derneği'nin Bilgi ve Elektronik Ticaret Topluluğunun Hizmetleri hakkındaki 11/2008 tarihli ve 34/2002 sayılı yasaya istinaden, www.sosyalkazanc.com.tr web sitesinin (bundan sonra Web olarak da bilinir) web sitesinin hizmet sağlayıcısının aşağıdaki tanımlayıcı bilgileri sağlanan: 
• Şirket adı: TurkMark AŞ 
• Kayıtlı Ofis: Cumhuriyet Mah. Ginza Corner Plaza Kat 5 No 61-62-63 Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye 
• E-posta: destek@turkmark.com.tr 
KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Web üzerinde sunulan hizmetlerden herhangi birinin kullanımı, başından itibaren Kullanıcının durumundan hibe edilir ve bu Genel Şartların açık, gönüllü ve şartsız kabul edildiği kabul edilir. 
Webin hizmetlerine erişmek için, ücretsiz olmayan veya bir dizi yükümlülük oluşturmayan her şeyden önce, Kullanıcı yasal yaşta olacak ve yasal olarak bağlı olmak için gerekli yasal kapasiteye ve temsilata sahip olacaktır. 
Web'de sunulan hizmetlerin kullanımı, Kullanıcı'nın bu gereklilikleri yerine getirdiğini beyan ettiği anlamına gelir.
14 yaşın altındaki çocuklar hizmeti kullanmaya yönelik şartları yerine getirmiyor ve kişisel bilgi kaydetmemeleri veya bize göndermemeleri gerekir. 14-17 yaş arasındaki gençler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin önceden izni olmaksızın İnternet üzerinden kendileri hakkında hiçbir bilgiye başkalarına göndermemelidir.
Web'e erişen kullanıcılar, bu Genel Koşulları ve bunlara her zaman gösterilen özel kullanım talimatlarını yerine getirmelidir. Aynı şekilde, yasaya, iyi gümrük ve iyi niyet talepleri doğrultusunda, kendisinin kullandığı hizmetin niteliğine uygun işlemleri kullanarak her zaman hareket etmeyi taahhüt eder. Böylece, Kullanıcı, Web Sitesinin içeriğinin değiştirilmesine veya değiştirilmesine, Kullanıcı'nın sağladığı veriler haricinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz ve hiçbir şekilde herhangi bir şekilde bütünlüğüne veya işlemine zarar veremez.
SosyalKazanç, bu Genel Koşullarda belirtilen yükümlülüklerin herhangi birisini ihlal edebilen Web'e erişimi silebilir veya askıya alabilir. SosyalKazanç'a veya üçüncü bir tarafa neden olan tüm zararlardan kasten ya da kasıtlı olarak yukarıda belirtilen yükümlülüklerden hiçbirine uymayan kullanıcılar sorumludur. 

SosyalKazanç SORUMLULUĞU 
SosyalKazanç, Web'de ve Genel Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Öte yandan, Kullanıcılarla iletişim kurmak için seçilen araçların özel niteliği göz önüne alındığında, SosyalKazanç sorumlu tutulamaz:
1. Web'e erişmenin geçici imkânsızlığı veya www.sosyalkazanc.com.tr'de veya Web'de bulunan köprü metni bağlantılarıyla herhangi bir zamanda erişebileceği Web sitelerinde bulunan özel bilgiler. 
2. Verilen ürünlerin ve hizmetlerin içerik, bilgi ve tekliflerinin doğruluğu veya zamanlaması. 
3. SosyalKazanç, Hizmetler'in bir veya daha fazlasının iradesinden bağımsız olarak değiştirildiği, ertelendiği veya iptal edildiği durumlarda sorumlu değildir. 
4. Aynı şekilde, SosyalKazanç, Kullanıcı Hesaplarında sunulan bir veya daha fazla Hizmet'i herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, onlara sunulan sistemlerin bakım, silme veya teknik güncelleme sebebiyle kesme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda SosyalKazanç sorumlu değildir ve Müşteriler herhangi bir tazminat talep edemezler.
Web'de basitleştirilmiş bilgiler var ya da ortalama bir kullanıcı tarafından anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde yazılmış bu nedenle SosyalKazanç, SosyalKazanç'ın ihmalkar hareketi dışında, burada sunulan bilgilerin yanlış yorumlanmasından sorumlu değildir. bu Genel Koşullar'da açıklandığı üzere işlevlerini yerine getirme. 
SosyalKazanç, her halükarda, öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan zararlardan ve Kullanıcıların ihmalkar davranışlarından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 
SosyalKazanç, doğrudan veya dolaylı olarak, Kötü Kullanım Kullanıcılarının Hizmet'i ve İçeriği İçeriği için sorumlu tutulamaz.
SosyalKazanç, ne olursa olsun, kullanıcıların Kullanıcı Hesabı aracılığıyla, e-posta hizmeti aracılığıyla veya başka yollardan gönderdiği içeriklerden sorumlu değildir; bu nedenle, kullanıcılara atfedilen içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmektedir. 
Oyunun belirli kuralları çerçevesinde kurulan hediyeler elde etme süreci ile katılımcılar tarafından kazanılan ödülleri ödeyecektir. 
Çalınan kredi kartlarının kullanımı da dahil olmak üzere şüpheli veya hileli ödemeler veya diğer hileli faaliyetler (ödemeye karşı) durumunda SosyalKazanç, Müşteri Hesabını devre dışı bırakma, yapılan herhangi bir ödemeyi iptal etme hakkını saklı tutar. ve gereksiz yere ödenen tüm ödülleri geri kazanmak. 

FİKRİ VE SANAYİ MÜLKİYETİ
Web sitesi'nin bir parçası olan fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ve içeriğin tüm içeriği, ticari markaları, tasarımları, logoları, ikonları, düğmeleri, yazılımları, ticari adları, etki alanı adlarını ve diğer işaret ve öğeleri SosyalKazanç'a aittir veya kamuya açıktır veya Web'e dahil edilmesini kabul eden üçüncü şahıslara aittir ve yazar veya hak sahibi olarak listelenir.
Hiçbir durumda, herhangi bir lisansın verildiği veya söz konusu hakların herhangi bir feragat, aktarım, kısmen veya tamamen transferi olmadığı, ayrıca herhangi bir hak ve özellikle sömürü, üreme, dağıtım, dönüştürme veya kamuya açık iletişim hakları verilmeyeceği anlaşılamaz. SosyalKazanç'ın (sitenin tasarımı veya 'SosyalKazanç' markası) veya ilgili üçüncü şahısların önceden açık yazılı izni olmaksızın sözü edilen içerikler üzerinde vazgeçilmez. 
Bu bölümde değinilen fikri veya sınai mülkiyet haklarının herhangi birinin ihlali, mevcut mevzuatta öngörülen cezai ve sivil eylemler yoluyla kovuşturmaya tabi tutulur.
Web'de görülen tüm içerikler, ticari markalar, logolar, çizimler vb., SosyalKazanç'a ya da uygun olan yerlerde, bu hakların yazarları ya da sahipleri olarak görünen kişilere ya da şirketlere açıkça sahip olunan fikri ve sınai mülkiyet hakları tarafından korunacaktır. Önceki hakların ihlal edilmesi mevcut mevzuata uygun olarak kovuşturulur. Bu nedenle, kullanıcıların meşru bilgilerini veya teklif hizmetlerinin sözleşmesini farklı kılan amaçlar için Webin içeriğinin herhangi bir yöntemiyle çoğaltma, kullanma, değiştirme, dağıtma veya halka açık iletişim yasaktır. Her halükarda, SosyalKazanç'ın önceden yazılı onayı gerekecektir. 
Sitemize üye olarak ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, bu Şartları kabul etmiş olursunuz.
Şunları yapamazsınız: 
1. Sizin ve / veya işyeriniz için birden fazla SosyalKazanç hesabı oluşturamazsınız. 
2. Sizin ve / veya işletmeniz için SosyalKazanç'da aynı IP adresine sahip birden fazla hesap oluşturamazsınız. 
3. SosyalKazanç Jetonları veya hesapları satabilirsiniz. Jetonları, www.sosyalkazanc.com.tr ve www.turkmark.com.tr dışında herhangi bir yere satın almayın. 
4. SosyalKazanç'a bunu yapmak için sahibinin iznine sahip olmadığınız hesaplar veya profiller veya sayfalar veya siteler ekleyemezsiniz. 
5. Makroları / Otomatik Tıklamaları / Botları veya harici komut dosyalarını veya Web içindeki herhangi bir otomasyon türünü kullanamazsınız. 
6. Şiddeti teşvik eden, çıplaklık veya grafik veya haksız şiddet içeren incinmiş, korkutucu veya pornografik içeriği yayınlayamazsınız. 
7. Hesabınız silinirse, yeni bir hesap oluşturamazsınız.
8. Web'den ulaşabileceğiniz herhangi bir sitenin Hizmet Koşullarını ihlal ederek 
SosyalKazanç'da veya bağlantılı sitelerde herhangi bir amaçla sahte hesaplar oluşturamazsınız. 
10. Kaydedilen ₺1 promosyonundan yararlanarak para çekebilmek için en az koleksiyona ulaşmak amacıyla SosyalKazanç'a Jeton girin. 
11. SosyalKazanç'da sahte hesaplar oluşturan ve bunlara, madeni para transferleri gibi şüpheli eylemler gerçekleştiremezsiniz. 
SosyalKazanç içinde SosyalKazanç'a Bot veya harici uygulamalar kullanmazsınız. 
1. SosyalKazanç hesaplarınız veya profilleriniz üzerinden yayınlamayacak. 
2. SosyalKazanç gizliliğinizi ciddiye alır ve bilgilerinizi satmaz. 
3. SosyalKazanç %100 sistem doğruluğunu garanti etmez.
4. SosyalKazanç, Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Pinterest veya Web üzerinden bağladığımız başka herhangi bir ağla bağlantılı değildir. 
5. SosyalKazanç, bu koşullara uymayan hesapları önceden bildirmeksizin kapatacaktır (yasaklayacaktır) ve bu hesaplarla ilgili olabilecek her türlü para iadesi veya ödemesinden sorumlu olmayacaktır. 
Lütfen, anlayın ki, bu koşulları kabul etmeyi reddederseniz, hizmetlerimizi kullanamazsınız.